HELENA HANNA PERMINGER
Gamla KraftstationenGrupputställning, Gamla Kraftstationen i Deje, 2021