“Att stå där honungsbina doftar” Installation at Vällingby Centrum, 2022