HELENA HANNA PERMINGER
“Värde av ett avtryck”

“Värde av ett avtryck”, plaster, vax, color pigments, 2020